Quebec   Sjømannskirkens leseværelse i Quebec.

Sjømannskirken i Quebec Sjømannskirkens aller første stasjon på den andre siden av Atlanteren

Quebec i Canada ble Sjømanskirkens aller første stasjon på den andre siden av Atlanteren, etablert i 1876. Virksomheten ble lagt ned igjen i 1898.

Sjømannskirken hadde i de første årene organisasjonen eksisterte lagt vekt på å være tilstede i de europeiske havnene. Men da den norske handelsflåten i slutten av 1860- og 1870-årene fant nye oversjøiske markeder, fulgte sjømannskirken med.

Det var pastor Lars Johnsen Wormdahl som startet arbeidet i Quebec i mai 1876 på vegne av Sjømannskirken (organisasjonen etablerte seg også i Pensacola i USA i oktober samme året). Arbeidet i Quebec ble sesongbetont, ettersom skipstrafikken hovedsakelig hørte vår- og sommerhalvåret til. Mens kirken og leseværelset da kunne være fylt til randen, var det lite å gjøre om høsten og spesielt om vinteren da vannet frøs til og båtene ikke kom inn i havn. Sjømannspresten måtte da pakke sakene sine og dra den fire dager lange turen til Pensacola i Florida, som hadde tatt seg opp som eksporthavn for trelast med mange skandinaviske skipsanløp. Her ble han til han reiste tilbake til Quebec igjen på vårparten.

Helt fra begynnelsen holdt Sjømannskirken til i en gammel skolebygning. Først i 1887 ble bygningen innviet til kirke, da en hadde klart å samle inn nok penger til å skaffe kirkeinnredning.

Da sjømannskirken i Pensacola fikk helårsbemanning i 1892, ble virksomheten i Quebec underlagt sjømannskirken i New York. I 1898 ble arbeidet nedlagt.

Kilder

Skrevet av Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda

Kilder

  • Foreningen til Evangeliets Forkyndelse for skandinaviske Sømænd i fremmede Havne i dens første 25 Aar 1864-1889. Bergen 1889
  • Gunnar Christie Wasberg: Med norsk sjømannsmisjon i hundre år, 1864–1964. Bergen 1964

 

 

Del
Del