Sjømannskirken i Port-De-Bouc

Sjømannskirkens arbeid i Port-de-Bouc ved Marseille ble av kort varighet, i perioden 1980–1983.

Allerede i 1963 hadde Svenska kyrkan i utlandet etablert en skandinavisk sjømannskirke først i Marseille, så i Port-de-Bouc fem år senere. Noen måneder i 1970–1971 var det også ansatt norsk husmor ved denne kirken.

Sjømannskirken hadde vært inne på tanken om å styrke nærværet sitt i Port-de-Bouc, ettersom mesteparten av den skandinaviske skipene som ankom i 1970-årene var norske. De svenske skipsanløpene i slutten av 1970-årene gikk samtidig drastisk tilbake. Svenska kyrkan i utlandet besluttet derfor å legge ned arbeidet, og sendte forespørsel til Den norske sjømannskirken om de kunne overta arbeidet i byen.

Sjømannskirken overtok virksomheten i 1980. Marseille var på denne tiden Europas nest største havn, med i overkant av 500 skandinaviske skipsanløp hvert år. I 1983 gikk imidlertid de norske skipsanløpene drastisk tilbake. Ettersom det også var svært få fastboende nordmenn i området, ble det derfor i november samme år besluttet å legge ned sjømannskirken.

Kilder

Skrevet av Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda

Kilder

  • Sjømannskirkens årbøker 1970–1981; 1982–1984

 

 

 

Del

 

 

Del