Sjømannskirken i Phuket

Sjømannskirken i Phuket ble opprettet 17. januar 2005 for å være til stede for norske pårørende og overlevende etter flodbølgekatastrofen 26. desember 2004. Sjømannskirken var åpen i et år.

Omtrent en måned etter flodbølgekatastrofen åpnet Sjømannskirken sammen med støttegruppen for pårørende og overlevende en sjømannskirke og pårørendesenter i første etasje i Garden Home Hotel i Kata, vest på Phuket.

Sjømannskirken bidro med samtaler, nærvær og med å følge pårørende og overlevende til ulykkesstedene. Hver søndag ble det holdt gudstjenester i hagen.
Kirken var også sentral i arbeidet med å planlegge og gjennomføre turer fra Norge til Phuket for pårørende og overlevende, samt halvårs- og ettårsmarkeringen for katastrofen.

Virksomheten opphørte som planlagt 31. januar 2006.

Kilder

Skrevet av Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda

  • Bud & Hilsen nr. 6/2005
  • Sjømannskirkens årsmelding 2006
Del
Del