Sjømannskirken i Pattaya

Sjømannskirken etablerte seg i den populære feriebyen Pattaya i Thailand i 2005 blant solhungrige nordmenn.

Sjømannskirken hadde vært til stede i Thailand fra 1999, først med norsk assistent og senere med norsk prest tilknyttet den skandinaviske kirken i Bangkok. I 2005 flyttet Sjømannskirken virksomheten til Pattaya, hvor det største norske miljøet i landet nå var å finne. Her var trolig rundt 900 fastboende nordmenn, og i feriesesongen kom ytterligere 5000 turister fra Norge.

Sjømannskirken ble innviet 9. oktober i leide lokaler midt imellom de to feriebyene Jomtien og Pattaya. Lokalene viste seg fort å bli for små, og i 2007 flyttet sjømannskirken inn i nye leide lokaler i Thappraya Rd. i samme området. I 2010 fikk sjømannskirken i Pattaya ansvaret for den kirkelige betjeningen av alle nordmenn i Thailand, og besøker derfor også byer som blant annet Phuket, Bangkok, Udon Thani og Koh Chang.

Sosialsaker og fengselsbesøk

Det sosiale arbeidet har stått i sentrum for Sjømannskirkens engasjement i Pattaya. Sykebesøk og hjemmebesøk har vært viktig, ettersom det er mange eldre nordmenn med helseproblemer som oppholder seg i området. I 2011 dro sjømannskirken ut på i underkant av 1000 slike besøk. Fengselsbesøk har blitt en annen viktig oppgave, og Thailand var i 2013 et av landene i verden hvor flest nordmenn satt fengslet. Andre problemer som sjømannskirken har satt søkelyset på er alkoholisme.

Thai-norske barn og deres familier har utgjort en viktig målgruppe for sjømannskirken, som har fulgt med på barnas oppvekstsvilkår i Pattaya. I 2011 sendte sjømannsprest i Pattaya Lars Henrik Haugan en bekymringsmelding til Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, hvor han bad om at det burde settes i gang tiltak. Blant annet burde barna tilbys språkopplæring og undervisning om norsk kultur og levesett, og familiene bli orientert om eventuelle rettigheter i det norske hjelpeapparatet. I 2011 søkte Sjømannskirken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet om midler til å kartlegge situasjonen til thai-norske barn i Thailand. Rapporten ble levert i 2013, og antydet at så mange som 300 thai-norske barn kunne være utsatt for omsorgssvikt. Rapporten fikk i etterkant skarp kritikk for manglende vitenskapelig tilnærming, kildegrunnlaget og for å fremstå som stigmatiserende. Thai-norske foreninger har likevel uttrykt at de ønsker et samarbeid med sjømannskirken i Pattaya om å sikre gode livsvilkår for thai-norske barn i landet.

Del

Sosialt nettverk

Sjømannskirken har blitt et viktig møtested for nordmenn som oppholder seg over lengre perioder i Pattaya, og som har hatt vanskelig for å skape seg et sosialt nettverk på egen hånd. Gudstjenester, konsertkvelder, lørdagsgrøt, samtalekvelder og turer har vært populære arrangement hvor nordmenn kan møtes og bli kjent. I 2010 hadde sjømannskirken for første gang over 20 000 besøkende.

Del

Kilder

Skrevet av Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda

Kilder

  • Bud & Hilsen nr. 6/2005; nr. 1/2014
  • «Ber om hjelp til thai-norske barn i Pattaya», Aftenposten 20.10.11
  • «Nordmenn i Thailand sinte på Sjømannskirken», Vårt land 17.10.2013
  • Astrid Veum Mydland: «Thai-norske barn i fokus. En rapport om barnas situasjon i Thailand», Sjømannskirken 2013
  • Sjømannskirkens årsmeldinger 2004–2013

 

Del
Del