Sjømannskirken i Paris

De norske sjømannsprestene i Le Havre og Rouen kom fra 1870-årene av til Paris for å holde gudstjenester for nordmenn bosatt i byen. Først i 1987 ble det åpnet egen sjømannskirke i Paris.

I slutten av 1980-årene eksisterte det et stort norsk miljø i Paris av om lag 1500 tilflyttede nordmenn. Da sjømannskirken i Le Havre ble nedlagt i 1987, som følge av en betydelig tilbakegang i den norske skipstrafikken på Seinen, ble prestestillingen overført til Paris for å ta opp arbeidet i det norske miljøet der. Det var Steinar Rishaug som ble den aller første sjømannspresten i Paris, og ved innsettelsesseremonien var kronprinsesse Sonja tilstede sammen med 300 andre gjester. Biskop Per Lønning ledet gudstjenesten.

De første årene i Paris ble sjømannskirkens arrangementer holdt i presteboligen i Paris Chatou, mens gudstjenestene ble holdt i den svenske kirken i byen.

Dronning Sonjas kirke- og kultursenter

I 1996 åpnet Sjømannskirken Dronning Sonjas kirke- og kultursenter i forstaden Le Vesinet, som lå sentralt til i forhold til det norske miljøet (som på denne tid hadde vokst til ca 5-6000 personer). Det nye kirke- og kultursenteret huset både leseværelse, butikk, bibliotek, kontorer, prestebolig og et eget kapell. Le Vesinet ligger et stykke vest for Paris sentrum, og sjømannspresten fortsatte derfor også å holde gudstjenester i den svenske kirken med beliggenhet mer sentralt i Paris.

Del

Religiøst, kulturelt og sosialt sentrum

Mye av sjømannskirkens innsats ble de første årene konsentrert rundt de mange norske barnefamiliene, studentene og au-pairene som ønsket en samlingsplass i Paris. Og en av de aller første faste tilstelningene var «Graut-treff», hvor spesielt norske studenter og au-pairer møtte opp.

I 2000-årene har antallet norske au-pairer i Paris gått betydelig tilbake, og per 2014 er de mest ivrige brukerne av sjømannskirkens tilbud studenter og familier som er utstasjoner i byen i forbindelse med jobb. Sjømannspresten i Paris representerer Sjømannskirken i hele Frankrike, og besøker hvert år også byer sør i landet for å nå ut til nordmenn som befinner seg der.

Siden det nye kirke- og kultursenteret ligger et stykke utenfor sentrum er det ikke så mange som bare tar turen innom leseværelset, slik som har vært vanlig ved andre sjømannskirker i andre byer. Besøkene legges som regel til kirkens faste arrangementer, som gudstjenester, småbarnstreff, barneklubb eller den årlige basaren. Sjømannskirken i Paris er også blitt et viktig kulturelt sentrum for nordmenn i Frankrike, og både 17. mai og julehøytiden samler mange.

Del

Kilder

Skrevet av Simon Tangen, Historikarverksemda

Kilder

  • Bjørn Johanson: Kirke i verdens hverdag. Bergen 1989
  • Kirke og Virke nr. 2/2009; nr. 3/2013
  • Sjømannskirkens årbok 1985–1988; 1989–1990; 2000–2002
  • Sjømannskirkens årsmeldinger 2003–2013

 

 

 

Del
Del