Sjømannskirken i Okpo

Sjømannskirken etablerte seg i Okpo i Sør-Korea.
Det var norske bedrifter som i 2009 kontaktet Sjømannskirken med ønske om at organisasjonen skulle etablere virksomhet i Okpo på øya Geoje i Sør-Korea, hvor rundt 800 nordmenn oppholdt seg i forbindelse med arbeid. De fleste var engasjert som prosjektansatte innen bygging av skip- og oljerigger på øyas store skipsverft Samsung, DSME og Hyundai.

I januar 2010 startet byggingen av en sjømannskirke i byen, som åpnet dørene allerede i mars samme året og offisielt innviet i mai. Avtalen var at både byggingen og driften av kirken hovedsakelig skulle finansieres av næringslivet selv. For mange har sjømannskirken blitt et kjærkomment samlingssted i hverdagen, og kanskje spesielt for familiene til de ansatte ved de norske bedriftene. I det norske miljøet i Okpo har det vært slik at det hovedsakelig er menn som er på jobboppdrag, mens samboere og ektefeller som har fulgt med ut er hjemmeværende under oppholdet. De aller fleste av disse har vært yrkesaktive hjemme i Norge, og overgangen til den nye tilværelsen i Okpo blir derfor for mange stor.

I tillegg til aktiviteter i kirken som strikkeklubb, torsdagsmiddag og lørdagsgrøt, er både sjømannskirkens ansatte og nordmenn i byen engasjert i frivillig arbeid ved et hjem for psykisk og fysisk utviklingshemmede barn og voksne. Sjømannskirken driver også oppsøkende virksomhet på de store skipsverftene.

Kilder

Skrevet av Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda

Kilder

  • Bud & Hilsen nr. 3/2010
  • Sjømannskirkens årsmeldinger 2010–2013
Del
Del