Sjømannskirken i Newport

Sjømannskirken hadde virksomhet i kullutskipingshavnen Newport i Bristolkanalen i perioden 1866–1927.

Da Sjømannskirken etablerte seg i Cardiff i 1866, ble Newport opprettet som en av flere bistasjoner. Sjømannskirken leide et lite lokale i byen, og sjømannspresten eller assistenten kom fra Cardiff en eller to ganger i uken for å holde gudstjenester eller møter. Fra begynnelsen av 1870-årene fikk Sjømannskirken leie en gammel kirke like ved inngangen til dokkene.

Egen kirke

I 1890 innviet Sjømannskirken egen kirke i Newport. Og i Bud & Hilsen nr. 5/1890 finner vi følgende stemningsrapport ført i pennen av sjømannspresten i Leith, Anton Prytz, som var tilstede under høytideligheten: «Det var en ikke liden Skare af fastboende Skandinaver og skandinaviske Sømænd, som hin Søndag kom op med Morgentrænet fra Cardiff. De skandinaviske Skibe i Newport Dokker var smukt prydede med Flag, og da Solen ved Gudstjenestens Begyndelse brød gjennem de regntunge Skyer, laa der rigtig Feststemning også over de ydre Omgivelser. Thi det tør jeg tro, at der var Feststemning ogsaa over de ydre Omgivelser.»  

Byggingen av den nye kirken var hovedsakelig finansiert av den norske skipsmekleren August Bernhard Tellefsen bosatt i Cardiff, som samtidig også fikk reist en lignende kirke i Barry Docks. Den nye sjømannskirken i Newport var en liten langskipskirke i jern, bygget i flukt med den gamle kirken de før hadde leid – og som nå ble innredet som leseværelse. Samme året som kirken ble innviet, fikk stasjonen også egen assistent bosatt i Newport.

Del

Kirken flyttet til Swansea

Det ble etter hvert mindre skipstrafikk i dokkene hvor sjømannskirken lå, ettersom skipene ble flyttet over til nye kaiområder. I 1909 ble kirken derfor flyttet til Swansea, hvor Sjømannskirken hadde etablert seg to år tidligere. I Newport fortsatte virksomheten i leide lokaler som lå mer hensiktsmessig til. I 1914 ble det innkjøpt en eiendom i 107 Commercial Road, som foruten kapell og leseværelse også hadde bolig for assistenten.

Norske skipsanløp på Newport gikk ytterligere tilbake i mellomkrigstiden, og Sjømannskirkens virksomhet ble derfor nedlagt i 1927.

Del

Kilder

Skrevet av Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda

Kilder

  • Bud & Hilsen nr. 1–2/1871; nr. 5/1890
  • Vilhelm Vilhelmsen: Den norske sjømannsmisjonen i 75 år, 1864–1939. Utgitt av foreningens hovedstyre, Bergen 1939
Del
Del