Sjømannskirken i Mobile

Sjømannskirken hadde virksomhet i gulfhavnen Mobile på sørkysten av USA i periodene 1893–1923, 1927–1931 og 1941–1948.

Norsk skipsfart på havnene i Mexicogulfen blomstret på slutten av 1800-tallet. Etter at Sjømannskirken hadde startet arbeid i Pensacola i 1876, etablerte de seg derfor også i Mobile i 1893. Mobile ble underlagt sjømannskirken i Pensacola, med egen assistent som tok seg av den daglige driften av leseværelset. I perioden 1909–1923 var Mobile hovedstasjonen i gulfhavnene med egen sjømannsprest, med sjømannskirkene i New Orleans (etablert i 1906), Pensacola og Gulfport (etablert i 1912) som bistasjoner.

I 1917 fortalte sjømannsprest Lars Frøyland fra dagliglivet i Mobile:

Har De lyst til at se indom til os her i Mobile et litet øieblik da? Det er mandag, og vi skal ha lysbilleder tirsdag aften kl. 8 paa læseværelset. Missionen her eier et mirroskop, ved hjælp av hvilket man kan fremvise billeder av prospektkorts størrelse. Prospektkort har vi velvilligst faat laane av en del fastboende.

Saa gjæøder det at faa folk til at komme. Der er 6 seilskibe og 1 dampskib i havn. Turen gaar først til dampskibet. Det er et stort prægtig fartøy, “Oscar Fredric” av den svenske Johnston Line. Jeg har flere ganger før været om bord der og indbudt til vore gudstjenester og møter; men faa er kommet. Da de hører at der skal være lysbilleder, merker jeg at de blir mer interesserte, og flere lover sikkert at komme. Saa er det seilskibene. Fire av dem ligger og laster oppe ved Magazine Point, ca. ¾ times vei ovenfra Mobile. Da de ligger ute paa strømmen og jeg har liten tid, maa jeg ta motorbaat. Der sitter en neger og dingler med benene utenfor bryggekanten. “D’ you want a boat, captein?” (Ønsker De en baat, kaptein?) spør han. Jo, jeg gjør da det, og saa bærer det opvover den grumsede Mobile River.

 

BUD & HILSEN NR. 18/1917

 

I begynnelsen av 1920-årene gikk den norske skipstrafikken på Mobile tilbake, langt færre sjømenn besøkte sjømannskirken, som derfor ble lagt ned i 1923. 

 

Ny giv

Skipstrafikken på Mobile tok seg opp igjen, og sjømannskirken startet på ny arbeidet havnebyen i 1927, men nå underlagt sjømannskirken i New Orleans. Det store børskrakket i New York i 1929 med den følgende økonomiske depresjonen, skapte imidlertid igjen svært dårlige vilkår for skipsfarten. Samtidig begynte amerikanske myndighetene å håndheve immigrasjonslovene mye strengere enn tidligere, og arbeiderne ved sjømannskirken ble nektet oppholdstillatelse. Virksomheten måtte derfor igjen innstilles i 1931.

I 1941 ble arbeidet i Mobile gjenopptatt enda en gang. Sjømannskirken fikk en ny blomstringstid under krigen, og driften fortsatte fram til 1948.

Del

Kilder

Skrevet av Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda

Kilder

  • Bud & Hilsen nr. 6/1917; nr. 18/1917
  • Vilhelm Vilhelmsen: Den norske sjømannsmisjonen i 75 år, 1864–1939. Utgitt av foreningens hovedstyre 1939

 

 

 

 

Del
Del