LESEVÆRELSET   Utenfor leseværelset i Methil en gang mellom 1912 og 1914. Sjømannskirken

Sjømannskirken i Methil

Methil, på nordsiden av Firth of Forth, var på begynnelsen av 1900-tallet en av Skottlands viktigste kullutskipingshavner, og mange norske skip var involvert i kullfrakten til andre europeiske havner. Sjømannskirken hadde leseværelse i Methil i periodene 1912–1927 og 1933–1950.

Ettersom den skandinaviske skipstrafikken på Methil vokste, begynte sjømannskirken i Leith i 1900 å besøke havnebyen en gang i uken eller hver fjortende dag. Møtene ble som regel holdt i lokaler lånt av de skotske eller tyske sjømannsmisjonene i byen.

I 1912 ble så Methil etablert som bistasjon til Leith, og det ble kjøpt inn to hus like ved dokkene, i Rose Street. Disse ble innredet til leseværelse, kapell og assistentbolig. Den tidligere assistenten ved sjømannskirken i Leith, Ole Olsen Frøshaug, ble overført til Methil for å ta opp arbeidet på fast basis.

Og i den første årsrapporten, kunne han rapportere om en travel arbeidshverdag:

«At der i de ca. 9 Maaneder vi hadde Localet, var 1958 Besøk på Læseværelset oversteg vore Forventninger for det første Aar. Methil hadde i Aarets løp Besøk av 590 skandinaviske Skibe, og paa disse blev der avlagt 764 Besøk. Der er avholdt 51 Søndagsmøter for 628 Tilhørere, 23 Oppbyggelser for 302, 7 Fester for 407, 3 Fremvisninger av Lysbilleder for 56. Hos 7 syke blev der avlagt 22 Besøk.

-Aarsberetning fra de skotske havner for 1912, trykket i Bud & Hilsen nr. 9/1913

Virksomheten i Methil ble lagt ned i 1927 på grunn av en betydelig nedgang i norsk skipstrafikk på havnen, men stasjonen ble gjenåpnet i 1933. Driften fortsatte fram til 1950.

Kilder

Skrevet av Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda

Kilder

  • Bud & Hilsen nr. 9/1913; 11/1913; nr. 10/1921; nr. 9/1928
  • Vilhelm Vilhelmsen: Den norske sjømannsmisjon i 75 år, 1864–1939. Festskrift utgitt av foreningens hovedstyre, J. D. Beyer A.S Boktrykkeri, Bergen 1939
  • Sjømannskirkens årbøker 1949–1954
Del
Del