Melbourne

Sjømannskirken var til stede i Melbourne i Australia i årene 1952–1967 og 1971–1972.

I 1952 sendte Sjømannskirken sjømannsprest Leif Frivold til Melbourne i Australia for å ta opp arbeidet blant norske sjøfolk og andre nordmenn bosatt i byen. Etter avtale med Svenska kyrkan i utlandet fikk Frivold arbeide fra den svenske sjømannskirken som tidligere var blitt etablert der.

Sjømannspresten knyttet samtidig kontakt med det norske miljøet i Sydney, hvor han også holdt gudstjenester. Og da Sjømannskirken i 1954 startet virksomhet i Sydney ble Frivold overført hit.

Imidlertid ønsket Svenska kyrkan i utlandet fremdeles å ha en norsk prest ved sjømannskirken i Melbourne, og tilbød seg derfor å dekke utgiftene for å opprettholde stillingen. Denne ordningen fortsatte fram til april 1967.  

Det var for en ny periode norsk prest ved den svenske sjømannskirken i Melbourne i 1971–1972.

Del