Sjømannskirken i Houston

I andre halvdel av 1960-årene var Houston i rask vekst, og en av USAs største havner målt i tonnasje. Norsk skipsfart på havnebyen var betydelig, og sjømannskirken etablerte derfor virksomhet her i 1968/69.

En pensjonert prest fra The American Lutheran Church, Carl Zimmermann, ble den første som ble ansatt ved Sjømannskirkens nyopprettede stasjon i Houston. Den pensjonerte pastoren kjøpte for egen regning en gammel villa i 8201 Wier Drive til formålet, og en norsk husmor ble ansatt for å hjelpe til på leseværelset.

Zimmermanns villa var ikke spesielt godt egnet til å være sjømannskirke. Men med mange små rom og en hjemmekoselig atmosfære, fikk kirken rykte på seg for å være en god «samtalekirke». Leserommet rommet knappe 40 mennesker. Og biljardrommet som i utgangspunktet var altfor lite, måtte også fungere som bibliotek. En besøkende sjømannsprest beskrev kirken på følgende måte: «Jeg tror vi må si at Sjømannsmisjonens katedralperiode er forbi og at vi mer og mer må venne oss til tanken om å bo i telt, og til og med med teltpluggene løst forankret i bakken! Og her i Houston synes jeg dere har funnet et ”bra telt”!» (Våre stasjoner, hefte 2)

«Teltet» som pastor Zimmermann hadde kjøpt, ble i 1969 overdratt til Sjømannskirken, og regulær drift ble satt i gang. Mellom annet ble den første norske sjømannspresten sendt til Houston for å jobbe fulltid ved sjømannskirken. Gjennom 1970-årene ble det klart at alderen gjorde seg gjeldene for den gamle villaen, og lokalt ble det startet innsamlinger for å kunne bygge ny sjømannskirke. Ny kirke stod ferdig i mai 1983.

En kirke i stadig endring

Sjømannskirken i Houston har som mange andre norske sjømannskirker endret karakter i takt med tiden. Fra midten av 1980-årene begynte antallet anløp av norske skip å synke. Det har også stadig blitt vanskeligere for de norske sjømannsprestene å komme om bord i skipene. I etterkant av 11. september-angrepene i 2001 har USA iverksatt strenge antiterrortiltak som blant annet begrenser besøk på skip som ligger i amerikanske havner. Dette har ført til at arbeidet mot sjøfolkene har blitt en mindre del av kirkens hverdag.  

På samme tid har norske fastboende blitt stadig flere. Houston er oljehovedstaden i USA, og over 140 norske bedrifter er etablert i byen. Kirken har et tett og godt samarbeid med det skandinaviske næringslivet.

Houstons ekstremvær har også preget sjømannskirken i byen. Georg Børresen kunne fortelle denne skremmende historien i Sjømannskirkens årbok for 1982–1984:

Tornadoen bukter seg videre, og med ett ser jeg et lystglimt, og så farer deler av tak, vegger, stoler, senger og bord høyt tilværs. Tornadoen har truffet et hus hvor bare grunnmuren blir tilbake, 500 meter unna kirken.

Selv om tornadoer ikke er hverdagslige fenomener, har sjømannskirken flere ganger måttet takle utfordringene som ekstremværet fører med seg. I 2005 ble sjømannskirken i New Orleans evakuert, og personalet ble innkvartert på sjømannskirken i Houston.  Men også kirken her måtte evakueres. Vinduer ble spikret igjen, og alle løse gjenstander ble fjernet slik at kirken ikke skulle få noen skader.

I 2008 ble det dramatisk for kirken da orkanen Ike traff Houston. Fire norske familier, deriblant syv barn, hadde søkt tilflukt i kirken. Orkanen var svært kraftig, og i løpet av natten rev den med seg både kirkespiret og deler av taket. Heldigvis ble ingen av menneskene i kirken skadet, og de materielle skadene ble snart utbedret.

Etter 45 år i drift har sjømannskirken i Houston en stor og levende menighet og fungerer både som religiøst, sosialt og kulturelt sentrum for de mange tusen nordmennene som bor i regionen.  

Del

Film fra arkivet

Del

Kilder

Skrevet av Simon Tangen, Historikarverksemda

Kilder

  • Bud & Hilsen nr. 4/1982; nr. 10/1982; 6/1983; nr. 4/2004
  • Gjermund Glesnes: «Ike rev taket av sjømannskirken i Texas», www.vg.no,
  • publisert 13.9.2008
  • Sjømannskirkens årbok 1983–1993; 1994–2002  
  • «Våre stasjoner 2». Den norske Sjømannsmisjon 1980
  • Årsmelding for Houston stasjon 2012
Del
[macroErrorLoadingPartialView]
Del