Sjømannskirken i Genéve

Sjømannskirken etablerte seg i Genève i 1995, milevis fra norske skip og sjøfolk. Så var det heller ikke sjømenn denne kirken var ment å skulle betjene, men den store gruppen nordmenn bosatt i byen.

I Sveits var det i 1990-årene et betydelig antall fastboende nordmenn, og de organiserte seg for å få på plass et kirkelig tilbud. Allerede flere år i forveien hadde det blitt arrangert norske gudstjenester i Sveits, men først i 1991 ble det første faste menighetsrådet stiftet. Året etter fikk menigheten ordinert sin første prest, og de tok selv det økonomiske ansvaret for prestetjenesten. Som Norsk kirke i utlandet (link til tidslinjepunkt 1989) ble Sjømannskirken involvert i 1995, og overtok prestestillingen.

Arbeidet ble da drevet ut fra en prestegård i Genthod, men også med norske gudstjenester i Lausanne, Bern, Basel, Zurich og Lugano. I 1997 fikk Sjømannskirken et eget lokale i sentrum av Genève. En leilighet ble leid i Rue de la Servette og innredet med både kjøkken, leseværelse og kontorer for de ansatte. Per 2014 holder sjømannskirken fortsatt til her. Gudstjenestene har blitt holdt i ulike lokaler, og noen ganger også utendørs. De fleste finner sted i Chateau de Bossey, som er studie- og konferansesenteret til Kirkenes Verdensråd.

En samarbeidskirke

Sjømannskirken i Genève har siden starten vært en liten kirke som har måttet arbeide tett sammen med andre lokale menigheter i området. Dette gjelder både samarbeid i form av lånte lokaler og kirker, og også felles arrangementer. Både lutheranere, de reformerte, katolikker og anglikanere er blant kirkens samarbeidspartnere, i tillegg Svenska kyrkan i utlandet.

Del

Temakvelder med tyngde

Sjømannskirken holder temakvelder ca. én gang i måneden – et populært arrangement blant kirkens brukere. Ettersom en i Sveits finner hovedsetet for en rekke FN-kontorer som ILO og WHO, et av to EFTA-hovedkontor, Verdens økonomiske forum og verdens største senter for kjerneforskning – CERN, har sjømannskirken hatt mulighet til å invitere verdens fremste diplomater og forskere til å holde foredragene.

Del

En annerledes menighet

Det er også i de store organisasjonene at mange av nordmennene i Sveits jobber. Det norske utenriksdepartementet har en fast delegasjon i Genève, og i tillegg finnes det både norske studenter og en del norsk næringsliv i Sveits.

For nordmenn i Sveits er sjømannskirken blitt en viktig kulturell, sosial og religiøs arena. I tillegg til kirkelige handlinger har kulturelle begivenheter med innslag av både musikk og kunst blitt vektlagt. Det holdes også sosiale arrangementer som fotballkamper, valgvake, barnegrupper og kirkekaffe.

Del

Kilder

Skrevet av Simon Tangen, Historikarverksemda

Kilder

  • Sjømannskirkens årbøker 1994–2002
  • Sjømannskirkens årsmeldinger 2003–2013

 

Del
Del