Sjømannskirken i Cardiff

I mange år var Cardiff, hovedstaden i Wales, sentrum for Sjømannskirkens arbeid sørvest i Storbritannia. Organisasjonen etablerte seg i byen så tidlig som i 1866. Bakgrunnen var det store antallet norske skip involvert i transport av norsk tømmer til byene rundt Bristolkanalen med eksport av kull i retur.

Sjømannskirkens aller første gudstjeneste i Cardiff ble holdt på det norske seilskipet «Korsfarer» i 1866. Etter deretter å ha holdt til i et gammelt kapell i byen, startet Sjømannskirken byggingen av en egen kirke i 1868 inne i selve havneområdet. «Kirkens Beliggenhed kan ikke være bedre,» stod det å lese i Sjømannskirkens 25-årsberetning, «idet den er placered mellom begge Dokker, just der hvor disse nærmer sig hinanden ved sit Udløb. Kirken ligger saaledes midt mellom Skibene, saa at man fra mange af disse kun har nogle Skridts Gang til Kirken, der følgelig er let at finde for alle dem, som vil finde den. Et stort gode er det at have Kirken nede ved Dokkerne, saa at Sømændene ikke behøver at gaa op i Byen og saaledes blive udsatte for dennes Fristelser, blot de skal en Tur paa Læseværelset.» Kirken ble innviet 16. desember 1869.

Et av problemene med å bygge kirken inne på havneområdet var at myndighetene krevde at den skulle kunne flyttes om nødvendig. Kirken ble derfor bygget som en enkel konstruksjon kledd med blikkplater. Dette gjorde at den fikk tilnavnet «The Norwegian Iron Church» blant de lokale.

I tillegg til arbeidet i Cardiff, etablerte også Sjømannskirken seg i havnene Newport (1890–1927), Barry (1890-1931) og Swansea (1907-1966) langs sørvestkysten av Storbritannia. Nærliggende havner som Bristol, Porth Talbot, Penarth og Sharpness fikk også besøk av de norske sjømannskirkenes ansatte i perioder med mye skandinavisk skipstrafikk.

Blomstrende kristenliv

I slutten av 1870-årene økte den skandinaviske skipsfarten på Cardiff betydelig, og sjømannskirken var så godt besøkt at det ble plassproblemer. Det var behov for et større kirkerom, og kirkebygningen ble derfor utvidet i 1883. Den ble deretter ytterligere utvidet og ombygget i 1885, 1889 og i 1894.

På begynnelsen av 1900-tallet var skipstrafikken fremdeles stigende, og under første verdenskrig ble Cardiff og de andre havnene rundt Bristolkanalen travlere enn noensinne. Strenge krigsrestriksjoner gjorde det vanskelig for sjøfolkene å ferdes fritt i land, og sjømannskirken ble en av de få stedene sjøfolk fikk anledning til å møtes.

Del

Nedleggelse - men fortsatt drift i lokal regi

I mellomkrigstiden fulgte vanskelige økonomiske tider, og den skandinaviske skipstrafikken på Cardiff gikk tilbake – og dermed også antallet besøkende på sjømannskirkens leseværelse. Den britiske kullindustrien var i store vansker, og norske skip fikk dermed stadig færre fraktoppdrag fra havnene. Etter andre verdenskrig gikk skipstrafikken ytterligere tilbake. Og i sjømannskirkens årsrapport fra 1957 fortelles det om et årlig besøk på kun ca. femti norske skip i Cardiff. I 1959 la derfor Sjømannskirken ned virksomheten i byen.

De norske immigrantmiljøet i Cardiff holdt kirken åpen på frivillig basis i årene som fulgte. Senere ble kirken benyttet av estlandske, latviske og tyske menigheter, men også de trakk seg ut, og kirken ble forlatt i 1975.

Del

Arven etter sjømannskirken i Cardiff

I lokalmiljøet var det mange med norsk tilhørighet som ønsket å bevare den gamle sjømannskirken. Og også i Norge var det interesse for kirken. Etter at den hadde stått forlatt i 12 år, ble kirken i 1987 demontert og bevart som kulturminne. I 1992 ble kirken satt opp igjen i Harbour Drive i Cardiff Bay. Per 2014 er den gamle sjømannskirken drevet som kunstsenter, og er fortsatt et viktig kulturelt møtested for nordmenn og andre med tilhørighet til Norge.  

Del

Kilder

Skrevet av Simon Tangen, Historikarverksemda

Kilder

  • Ivar Th. Aarseth og C. Bruun: Den norske Sjømandsmission i Bristolkanalesns Havne, 1866-1916. Cardiff 1916
  • Bud & Hilsen nr. 19/1916
  • Foreningen til Evangeliets Forkyndelse for skandinaviske Sømænd i fremmede Havne i dens første 25 Aar 1864-1889. Bergen 1889
  • Bjørn Johanson: Kirke i verdens hverdag. Bergen 1989
  • Nettside om norske kirker i Wales, www.ashgroveinn.co.uk [lesedato 5.11.2013]
  • Kirkens hjemmeside, www.norwegianchurchcardiff.com [lesedato 5.11.2013]
  • Sjømannskirkens årbøker 1955–1957; 1958–1960

 

 

 

 

Del
Del