Sjømannskirken i Busan

Sjømannskirken hadde virksomhet i Busan i Sør-Korea i perioden 1986–1988.

I midten av 1980-årene ble Sjømannskirken oppfordret om å etablere virksomhet i den sør-koreanske havnebyen Busan. Det var en betydelig norsk skipsfart til sør-koreanske havner, og mange nordmenn var involvert i skipsbyggingsindustrien i området. Skipsbygging var en relativt ny industri i Sør-Korea, men var attraktiv på grunn av den billige arbeidskraften. Mange av de norske rederiene som hadde bestilt skip sendte et stort antall norske inspektører og underleverandører til landet for korte perioder. Også Det norske Veritas hadde på denne tiden over 90 ansatte i Sør-Korea. Hovedsakelig oppholdt nordmennene seg i byer som Busan, Ulsan, Koje og Seoul.

I februar 1986 dro sjømannsprest Knut Mølbach ut sammen med sin kone for å starte prøvedrift i Busan. I november 1987 ble Mølbach etterfulgt av Ørnulf Aagaard. I 1988 gikk imidlertid antallet nordmenn i området tilbake, og sjømannskirkens arbeid ble derfor lagt ned.

Kilder

Skrevet av Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda

Kilder:

  • Sjømannskirkens årbøker 1983–1993
Del
Del