Sjømannskirken i Ayia Napa

Sjømannskirken etablerte seg i turistbyen Ayia Napa på Kypros i 1990.

Kanskje mer enn noen annen kirke, kan sjømannskirken i Ayia Napa med rette kalles en turistkirke. I løpet av 1990-årene ble Kypros den tredje største charterdestinasjonen for nordmenn, og mange tusen tilbrakte vintermånedene i Ayia Napa. Med så mange langtidsturister meldte behovet for en norsk kirke seg.

Reiseselskapet Star Tour hadde gjort undersøkelser og funnet ut at prestetjenester var noe svært mange av turistene på Kypros ønsket seg. De sponset derfor Sjømannskirken økonomisk for at den skulle sende en prest til øya, og i 1990 startet Sjømannskirken for første gang prøvedrift på Kypros. I 1992 ble det innledet et samarbeid med Svenska kyrkan i utlandet om felles drift av det som fikk navnet Scandinavian church i turistbyen Ayia Napa. Samarbeidet fungerte godt og aktiviteten på kirken bare økte, og i 1995 bestemte Sjømannskirken seg for å satse på Kypros på permanent basis.

Vekst og ekspansjon

Den skandinaviske sjømannskirken hadde allerede fra starten av svært gode besøkstall, og det ble klart at det var behov for større plass. I desember 1995 flyttet en derfor til nye lokaler i byen.

Med åpent hus, gudstjenester og andre arrangementer daglig var kapasiteten nærmest sprengt gjennom 2000-årene. Spesielt i vintersesongen når langtidsturistene inntok øya, var det hektisk aktivitet og trangt om plassen. I 2011 flyttet kirken derfor igjen til større lokaler i Nissi Avenue 68, Ayia Napa. Dette året hadde Scandinavian church over 30 000 besøkende.

Del

Diakonalt arbeid

Det diakonale arbeidet har siden starten utgjort en viktig del av Sjømannskirkens virksomhet på Kypros. Mange av de skandinaviske turistene som kommer er eldre og syke mennesker, og mange nordmenn blir hvert år innlagt på sykehusene i Ayia Napa. Sjømannskirken gjennomfører derfor flere hundre sykebesøk i året.

Det diakonale arbeidet rettet mot ungdom startet opp i 2009 med prosjektet «Nattvandring». Dette prosjektet hadde som mål å hjelpe de skandinaviske ungdommene som var i Ayia Napa for å feste. Nattevandringen innebar å dele ut vann, tilby samtaler og hjelpe fulle ungdommer hjem til hotellet. Dessverre inkluderte arbeidet også ofte å få ungdommer på sykehus etter ulykker, eller til pumping.

Prosjektet var i utgangspunktet et svensk initiativ, men i 2012 begynte også Sjømannskirken i samarbeid med forsikringsselskapet Europeiske å sende nattevandrere til Kypros. Tilbudet ble svært godt tatt imot av både ungdommene selv, bekymrede foreldre hjemme og de lokale myndighetene på Kypros. Til sammen 12 000 glass vann ble delt ut sommeren 2012, og prosjektet er planlagt å fortsette også i årene fremover.

Nattevandringen er en spennende utvikling av arbeidet til sjømannskirken på Kypros. En kirke som tradisjonelt sett har vært innrettet mot den eldre garde av langtidsturister, har lykkes i å nå ut til en stor gruppe av ungdommer som kommer til Kypros som korttidsturister.

Del

Kilder

Skrevet av Historikarverksemda

Kilder

  • Gatelangs nr. 3/2011
  • Sjømannskirkens årbøker 1983–1993; 1994–2002
  • Sjømannskirkens årsmeldinger 2003–2013
  • Hjemmeside for sjømannskirken på Kypros, www.sjømannskirken.no [lesedato 26.7.2013]
Del
[macroErrorLoadingPartialView]

 

Del