Sjømannskirken i Alexandria

I 1945 åpnet Sjømannskirken leseværelse i Alexandria i Egypt. Assistent ved Sjømannskirken, Ingvald Henriksen, ble utnevnt til bestyrer, og hadde også ansvaret for å besøke norske sjøfolk i Suez og andre omkringliggende havner. Virksomheten ble nedlagt igjen allerede i 1946.

Assistent i Sjømannskirken, Ingvald Henriksen, dro til Alexandria i Egypt i de siste månedene av andre verdenskrig i 1945, for å etablere leseværelse for norske sjømenn i byen. Og i Bud & Hilsen nr. 13–14/1947 hadde Henriksen følgende å rapportere om hvordan året 1946 hadde utartet seg:

Som ventelig kan være har det vært travelt for den enslige arbeider der har hele Egypt som sitt virkefelt. Avstandene er ganske store, varmen til dels sjenerende, og da Alexandria stasjon dessverre ikke har bil blir det å benytte taxi hvis en overhodet skal klare å overkomme dagens krav så noenlunde.

Ofte er det nødvendig å ta turer både til Port Said og Suez. Til begge disse er det en dagsreise. Året brakte dessverre en del sykdommer og ulykkestilfeller, så de britiske hospitaler har vært meget benyttet i alle tre byer. Man er der sikker på å få både vennlig og dyktig behandling.

En ung gutt fra Sørlandet døde i Suez som følge av et fall i maskinen på en norsk båt. Han kom med et hospitalskip fra Durban og skulle videre hjem, men var så dårlig ved ankomsten til Suez at han måtte innlegges der. Trofast hadde han tjent sitt land under de lange krigsårene, så kom da denne ulykken på just som han hadde gledet seg til å komme hjem til Norge. Guds veie er uransakelige. […]

Etter at andre verdenskrig var over avtok den norske skipstrafikken i området betydelig, og Sjømannskirken la derfor ned virksomheten i Alexandria allerede i slutten av 1946.

Kilder

Skrevet av Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda

Kilder

  • Bud & Hilsen nr. 22/1945; nr. 13–14/1947
  • Gunnar Christie Wasberg: Med norsk sjømannsmisjon i hundre år. Bergen 1964
Del
Del