Skriv med oss

Trenger du noen å snakke med? Vi er her for deg uansett hva du vil snakke om.

[macroErrorLoadingMacroEngineScript]

Våre prester og diakoner

26.05.2021 14:37

Kristian Kyllingstad

11.01.2020 14:01

Bjørg Berge-Øvrebø

Prest

10.02.2020 10:34

Edel Lilleeng Solberg

Diakon

10.01.2020 17:54

Eilev Erikstein

Diakon

27.06.2019 19:27

Hanne Marie Pedersen

Prest

17.08.2017 12:03

Ingunn Grytnes Kristensen

Diakon

05.03.2020 15:55

Kristin Strand

Prest

13.03.2020 14:12

Berit Bjørnerud

Prest

15.03.2020 11:27

Kristin Heskje

Sjømannsprest

21.03.2020 12:30

Øyvind Aadland

Sjømannsprest

21.03.2020 12:30

Anne Netland

Sjømannsprest

19.04.2020 23:38

Håvard Osland

Diakon

26.05.2021 14:37

Kristian Kyllingstad

Om chat

Det kan til tider være mange som ønsker å chatte med nettpresten samtidig. Da kan du oppleve at det står "Presten er opptatt". Prøv gjerne igjen litt senere, eller kom tilbake på et annet chattetidspunkt. I chatkalenderen kan du se når de ulike nettprestene er pålogget, alle tider oppgis i norsk tid. Om du har problemer med nettsiden kan du ta kontakt med Karen Dideriksen i Kirkerådets kommunikasjonsavdeling: kd768@kirken.no.

Taushetsplikt

Alle nettprester og nettdiakoner har taushetsplikt. Det du forteller blir mellom deg og den som svarer deg. For å gjøre tjenesten så god som mulig vil vi som chatter ha anledning til å oppsøke veiledning på den jobben vi gjør, og bringe fram anonymisert tematikk fra samtalene. Nettkirken har også rutiner knyttet til selvmord og alminnelig avvergeplikt for bestemte alvorlige straffbare handlinger.

Sikkerhet

Vi har lagt stor vekt på sikkerhet når det gjelder det tekniske. Det er ikke mulig for andre å se det som du eller nettpresten skriver her på chatten. Det blir mellom oss - og slettes helt når chatten/samtalen er over.