Vis omsorg på telefonen – syv tips til en god samtale

Jan Stellef Rønningen i Sjømannskirken kurser bedrifter i hvordan de møter ansatte i vanskelige situasjoner. Han gir deg syv tips.

Jan Stellef Rønningen er leder for Beredskap/Næringsliv i Sjømannskirken. Her gir han deg tips til hvordan du kan vise omsorg i en telefonsamtale.

Koronapandemien har gjort det vanskeligere å møte folk. Du har lyst å besøke familie, pleie forholdet med venner og omgås kolleger i hverdagen, men kan ikke. I stedet må kontakten skje via telefon, meldinger eller videochat.

Men hvordan kan du være til stede for andre når dere ikke kan møtes fysisk?

Ring en venn

Jan Stellef Rønningen er leder for Beredskap/Næringsliv i Sjømannskirken, og kurser blant annet bedrifter i hvordan de bør møte ansatte i krisesituasjoner. Han har flere råd til hvordan en som privatperson kan vise omsorg og snakke om vanskelige temaer over telefonlinjen.

- Først og fremst handler det om å bare være der. Ditt nærvær er i seg selv til hjelp, sier Rønningen.

Rønningen forteller at i en situasjon som den vi er i, er det noen som har det helt greit, mens andre har det vanskelig. Han oppfordrer uansett til å ta en telefon til en venn, kollega eller familiemedlem, for man vet aldri om de har det vanskelig eller ikke.

En opplevelse av å bli sett

Mens det iverksettes stadig flere tiltak mot koronasmitten kan bekymringer og følelsen av ensomhet fort oppstå. Da kan det være greit å lufte tankene med andre.

- Når vi deler det vanskelige, blir det ofte mindre, det mister litt av kraften. Det er fordi vi er relasjonsvesener. Det dannes en relasjon, også over telefonlinjen, forteller Rønningen.

I denne relasjonen kan det formidles tilstedeværelse, omsorg, rådgivning, humor og delt dagligliv, forklarer han.

- Det skjer noe når man får lov til å fortelle om sin situasjon. Det gjør godt å være tenkt på, og det gir en opplevelse av å være sett og bekreftet som menneske, sier Rønningen.

 

Her er syv tips til hvordan du kan vise støtte og omsorg i telefonsamtalen:

 

Del