Påmelding

Vennligst legg inn navnet ditt
Vennligst velg blant de tre alternativene
Feltet er obligatorisk
Vennligst skriv inn gyldig fødselsnummer (11 siffer) eller orginaisasjonsnummer (siffer)
Feltet er obligatorisk
Feltet er obligatorisk
Vennligst legg inn navnet ditt
Feltet er obligatorisk
Vennligst skriv inn en gyldig e-postadresse
Vennligst skriv inn et gyldig telefonnummer
Som konfirmant forplikter jeg meg på å møte 8 søndager til avtalt tid og gi beskjed dersom hindringer for oppmøte skulle oppstå. Jeg samtykker å legge fra meg telefonen og ha avslått elektronisk utstyr under konfirmantsamlingene. Jeg samtykker å respektere lederen og de andre konfirmantene som deltar. Jeg vil gjøre mitt for at samlingene blir hyggelige for alle.
Feltet er obligatorisk

The form contains errors