Påmelding 17.mai 2019

Vennligst skriv inn ditt etternavn
Vennligst skriv inn ditt fornavn
Vennligst skriv inn en gyldig e-postadresse
Vennligst skriv inn et gyldig telefonnummer
Valgt: stk. Pris: 12 euro pr voksen.
Vennligst velg antall
Valgt: stk. Pris: 10 euro pr barn.
Vennligst velg antall
Valgt: stk. Pris: 10 pr stk.
Vennligst velg antall
Du må skrive inn navnene til alle du melder på.
Her kan du velge hvordan du vil bidra på festdagen, hver familie må gjerne velge flere punkter. (hver vakt er fra 1-1,5timer)
Du må velge ett eller flere av alternativene på listen.
TEST AV BETALINGSSKJEMA
  1. Kopier testnummer for betalingskort: 2223003122003222
  2. Trykk på betalingsknappen
  3. På neste betalingsside limer du testnummeret inn i feltet «Kortinformasjon».
  4. Tast inn tallene 12 22 istedenfor MM/ÅÅ, og 222 istedenfor CVC.
  5. Tast inn en bokstav i feltet merket med «Navn på kort».
  6. Send inn skjema.

Ditt betalingskort vil bli belastet med: 0 euro.

The form contains errors