Påmelding 17.mai 2019

Vennligst skriv inn ditt etternavn
Vennligst skriv inn ditt fornavn
Vennligst skriv inn en gyldig e-postadresse
Vennligst skriv inn et gyldig telefonnummer
Valgt: stk. Pris: 12 euro pr voksen.
Vennligst velg antall
Valgt: stk. Pris: 10 euro pr barn.
Vennligst velg antall
Valgt: stk. Pris: 10 pr stk.
Vennligst velg antall
Du må skrive inn navnene til alle du melder på.
Her kan du velge hvordan du vil bidra på festdagen, hver familie må gjerne velge flere punkter. (hver vakt er fra 1-1,5timer)
Du må velge ett eller flere av alternativene på listen.
TEST
Test skjemaet ved å fylle inn kortnummer 2223003122003222 . Velg et vilkårlig tall for MM, CVC (3 tall) og ZIP (5 tall), ÅÅ må være frem i tid.

Ditt betalingskort vil bli belastet med: 0 euro.

Vi lagrer aldri kortnummeret eller CVC-nummeret ditt!

The form contains errors